LGBTUganda8

“Två saker är viktiga att komma ihåg, det var en privat tillställning, på privat egendom, betalt och godkänt från ägarna, och endast för inbjudna.
Liksom tidigare år var polisen fullt informerade om alla tillställningar, och ett formellt brev skickades till polisen om veckan, de gav tummen upp, utan några klagomål”- säger Nicholas Opiyo advokat för mänskliga rättigheter